Maga László honlapja
5. PARANCSOLAT
 
 
 
Bevezetés
            A Tízparancsolat által Isten elmondja nekünk, mit tegyünk és mit ne tegyünk embertársainkkal.
 
            "Ne ölj!" (Kiv 20,13; MTörv 6,17)
 
               Minden emberi élet a fogantatás pillanatától a halálig szent a TEREMTÉS & MEGVÁLTÁS miatt. Az ember Isten képmása, akit az Atya megteremtett, a Fiú megváltott és a benne lakozó Lélek megszentel.
 
1. A gyilkosság formái
Direkt módon, közvetlenül
Lelki élet
            Aquinói Szent Tamás – Némelyek a testet ölik meg, mások a lelket.
 
Jézus értelmezése
Gyűlölet
            "Én pedig azt mondom, hogy aki haragot tart, azt is állítsák törvényszék elé!" (Mt 5,22) "Aki gyűlöli testvérét, az gyilkos!" ( 1 Ján 3,15)
 
            A harag emberi érzés, amelytől nem vagyunk mentesek, de azt nem szabad megtűrni, ápolni magunkban.
            Gyűlölet = a felGYŰLT harag, amely ÖL/ÖLET!
            Küzdjünk ellene! "Ne nyugodjék le a nap haragotok felett, ne adjatok teret az ördögnek!" (Ef 4,26-27)
 
            Aquinói Szent Tamás – 1. Ne keltsük fel hirtelen 2. Ne maradjunk tartósan haragban 3. Óvakodni kell attól, hogy ne fejeződjék ki szóban 4. Óvakodni kell attól, hogy ne csapjon át cselekedetekbe.
 
Rossz szó
            "Aki felebarátjára azt mondja, hogy ostoba, állítsák nagytanács elé!" (5,23)
A szónak ereje, súlya van. A dicséret lelkesít, a szidás elkeserít. Az indulatos, gyilkos szó is sebez, pusztít! Ha másokról/másokkal szeretetlenül beszélünk, akkor vétkezünk!
 
             Kettős retesz - fogsorunk és ajkunk - zárja nyelvünket, hogy ne forgassuk azt meggondolatlanul.
 
Abortusz
             = a megfogant magzat  közvetlen és szándékos elpusztítása
            II. Vatikáni Zsinat - Isten ugyanis, az élet Ura, az élet megőrzésének magasztos szolgálatát az emberekre bízta, és ezt emberhez méltó módon kell teljesíteni. Az életet tehát a fogantatástól kezdve a legnagyobb gonddal oltalmazni kell: az abortusz szégyenletes gaztett. (Gaudium et spes 51)
 
             KEK - Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez. ,,Amikor a polgári törvény az emberek egy csoportjától elveszi azt az oltalmat, melyet a törvénynek nyújtania kell, az állam e tettével tagadja minden polgárának törvény előtti egyenlőséget. Amikor az állam nem alkalmazza erejét mindenki - leginkább a gyöngébbek - jogainak védelmére, meginognak a jogállam alapjai... 
 
               Terhesség-megszakítások száma hazánkban.
                2004-ben 95.000 születés – 52.000 abortusz
 
Eutanázia
               = jó halál, fájdalommentes halál = A halál előidézése
               Aktív: a halál tevőleges előidézése
               Passzív eutanázia: segítségnyújtás, kezelése megszüntetése
 
               II. János Pál pápa - Az eutanázia a szándékban és az alkalmazott módszerekben van
 
               A haldoklás fázisai: (Elisabeth Kübler-Ross) 1. Tagadás 2. Düh, Agresszió 3. Alkudozás 4. Depresszió 5. Elfogadás
 
            Jó halál lelki értelemben az Istennel és embertársakkal való megbékélés állapotában való meghalás.
 
Halálbüntetés
              Biblia - Az ember Isten képmása Isten tulajdona. A gyilkost halállal sújtották (megtorlás és elrettentés gondolata állt mögötte. "Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Mert Isten maga képére teremtette az embert!" (Ter 9,6) Az Újszövetség nem ajánlja, de nem is veti el.
 
              Ellenzőinek érvei:
              Az ember életével csak Isten rendelkezhet
              A halálbüntetés nem hagy időt a javulásra
              Az ítélethozók sem tévedhetetlenek
              Túl kegyetlen büntetés
 
              Katolikus erkölcsteológia szerint előfordulhat, hogy rendkívül súlyos esetben, az élet védelmében. A primitív embert visszatartja a félelem. Jogilag arányban van a bűntettel. Az újszövetségi szeretetparancs nem zárja ki az igazságot és a közösség javát.
 
Háború
              Megengedhetőnek tartja a törvényes önvédelmet bizonyos feltételek mellett.
 
              KEK 2309 – 1. A támadó fél által egy nemzetnek vagy a nemzetek közösségének okozott kár tartós, súlyos és kétséget kizáró 2. A megfékezésre bevetett minden egyéb eszköz használhatatlan vagy hatástalan 3. A kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak 4. A fegyverek alkalmazása nem okoz súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e föltétel mérlegelésében.
 
Könnyelmű, felelőtlen magatartás
              Felelőtlenség magatartással előidézet halál. (pl. közúton évente kb. 2.000 halálos kimenetelű baleset; munkavédelmi előírások elhanyagolása stb. ) Ószövetség alapos előírásokat tartalmaz: lapos tetőre biztonsági korlát, öklelős ökör megkötése stb.
 
Öngyilkosság
              Súlyos bűn. Elkövetője vét Isten, önmaga és embertársai ellen. Isten az Élet Ura, Ő  adta és veheti vissza az életet. Az öngyilkosság súlyosan ellenkezik az önszeretettel, ugyanakkor sérti a felebaráti szeretetet is, mert jogtalanul megszakítja a szolidaritás kapcsolatát a családi, nemzeti és emberi közösségekkel, melyekkel szemben kötelességeink vannak.
 
             Objektíve halálos bűn, szubjektíve különböző motívumok enyhítik a felelősséget (irgalommal & megértéssel). Okai: megromlott kapcsolatok, gyógyíthatatlan betegségek, félelmek stb.
            Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el.

            Magyarországon - 1994. évi arányszám 32,9, azaz 3.000-3.500 Ft
 
            Az öngyilkosság nem egyszerre dől el az emberben. Vegyük észre mások SOS-jelzéseit, vegyük komolyan segélykéréseit!
           
Az öngyilkosság kifinomult formái
Drogok
              Nemcsak a kábítószer, hanem minden pszichoaktív hatású szer
 
Kávé
             1 csésze kávé 50-150 mg koffeint tartalmaz
 
Nikotin 
             25 féle daganatos és érrendszeri betegség előidézője. A leghatékonyabb tömeggyilkos. Vezető halálok a fejlett országokban több embert öl meg, mint a közlekedési balesetek, a járványok, az AIDS, vagy a drogok együttesen. Körülbelül 50 ezer ember hal meg óránként dohányzással kapcsolatos megbetegedésekben, a WHO előrejelzései szerint 2030-ig 10-11 millióan fognak meghalni a dohányzás miatt Magyarország: Európában a legtöbbet mi dohányzunk, az 1 főre jutó évi cigarettafogyasztás 300 szál - a csecsemőket is beleértve évi 30 milliárd szálat szívunk
 
Alkoholfogyasztás
               Hazánkban 850-900.000 alkoholista él. Ez a lakosság egytizede.
               2000-ben egy személyre 118 liter alkohol jutott, a csecsemőket is beleértve. 30 liter bor, 80 liter sör, 8 liter égetett szesz/fő. Hétszeresére növeli az elhalálozás arányát
 
Kábítószer-fogyasztás
            A drogfüggők száma 30-50 ezerre, a rendszeres fogyasztóké 80-100 ezerre tehető, és 300-400 ezer lehet azok száma, akik már kipróbálták a kábítószert. Hétvégi szórakozás során mintegy 100-150 ezer fiatal fogyaszt alkalomszerűen kábítószert.
 
Öngyilkos nemzet - Gyermektelenség
            Európa és hazánk örgeszik. Több a halál, mint a születés.
           "Az a nemzet, amely több embert tesz koporsóba, mint gyermeket bölcsőbe, öngyilkos nép!" (Illyés Gy.)
               
                2004-ben hazánkban 95.000 születés – 130.000 halál – 37.000 természetes fogyás
  
Öngyilkos civilizáció:
             A világ – föld, víz, levegő – szennyezése, tönkretétele.
            Gazdasági érdekekből tönkretesszük azt a világot, amelyet Istentől művelésre kaptunk, s mérgezzük az életterünket és magunkat!!
 
Befejezés
            Isten az élet Istene, Isten népe az életet védi! Adja Isten, hogy vigyázzuk, óvjuk az életet, s egykor elnyerjük az örök életet!
 

vissza a címoldalra

magalaszlo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu