Maga László honlapja
2. PARANCSOLAT
 
Bevezetés
            Aquinói Szent Tamás – Az imádás a szív tevékenysége. Az Isten iránti szeretet megnyilvánul beszédünkben!
 
            „Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi!” (Kiv 20,7)
 
            „Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd nevét!” (MTörv 5,11)
 
            Isten nevét hiába ne vedd!
 
1. Isten neve
            Az ókorban a név az illető személy karakterét, tulajdonságát fejezte ki. A név elárulja, hogy kicsoda az illető. Név = személy         
            Magyar mondás: Ne hozz szégyent a nevemre!
 
ISTEN NEVEI
                Ószövetség: Adonáj = Úr                            Jahweh – Aki van (Kiv 3,14)
                Újszövetség: Abba = Atya (Mt 6,9)         Agapé = Szeretet (1 Jn 4,16)
            Az Örökkévaló Úrnak, szerető Atyánknak a nevét csak tisztelettel és szeretettel szabad ajkunkra venni! Aki hiába - feleslegesen vagy tiszteletlenül - veszi ajkára az „Isten” nevet, az magát az Urat bántja meg.
 
2. Vétkek a 2. parancs ellen
           Martin Buber (+ 1965) – Nincs még egy szó, amellyel annyian visszaéltek, mint az ISTEN név.
 
Káromkodás: Isten nevének/szent dolgoknak a durva gyalázása.
 
Jelzőként vagy töltelékszóként:„Úristen, isteni” stb. kifejezések használata
 
Átkozódás: Istennel akarja megveretni/büntetni a másikat.
 
 Helytelen eskü: Hamis vagy fölösleges eskü
              Mt 5,34.37: „Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem!”
 
Ünnepi alkalmak: Ünnepek, megemlékezések (keresztelés, bérmálás, esküvő, társadalmi ünnep stb.) alkalmával segítségül hívjuk Istent, de aztán nem törődünk Vele, az Ő akaratával!
 
Emberi vállalkozások: Egyéni vagy közösségi ügyeinket Isten nevében tesszük, miközben távol vagyunk az Ő szent és üdvözítő akaratától. Pl. inkvizíció, keresztes háborúk stb. Bűn Isten nevében pusztítani, gyűlölködni!
 
Helytelen imádság: Ha azt kívánjuk, hogy Isten mondjon „Ament” a mi ügyeinkre, s nem az Ő akaratát keressük.
 
Kereszténységünk: Keresztény, azaz krisztusi, krisztuskövető emberek vagyunk. Úgy élek-e, mint az Ő gyermeke vagy szégyent hozok Rá? Hiába viseljük a keresztény nevet, ha szakadék van nevünk és lényünk között.
             Pl. Gandhi – Mi az oka annak, hogy kevés a keresztény Indiában? – A keresztények!
 
3. Isten nevének helyes használata
            XVI. Benedek pp – Mély alázattal ejtsük ki Isten nevét, különben eltorzítjuk arcát.
 
 
Hittel beszélünk Istennel                . IMÁDSÁG
            Lisieux-i Szt Teréz (+ 1897) – Számomra az imádság a szív orvoslása; egy menny felé vetett tekintet, a szeretet szava és kifejezése, a megpróbáltatások és örömök elfogadása.
 
Hittel beszélünk Istenről                 TANÚSÁGTÉTEL
 
Befejezés
            Vezérelje Isten szavainkat, hogy azzal megmutassuk hitünket, iránta való szeretetünket!
 

vissza a címoldalra

magalaszlo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu